Solkvintil Jupiter - Juni 2020

Solkvintil Jupiter

gemini september 2015 horoskop

Sun quintile Jupiter, Sun biquintile JupiterDu är utmärkt att lösa problem och skapa ordning, särskilt på en intellektuell nivå. Du kan vara en naturlig lärare eller rådgivare och andra vänder sig ofta till dig för att få råd, eftersom du kanske är klok eller har unik insikt i livet. Dina åsikter är generellt breda. Du har en viss nåd eller stil som andra tycker är spännande eller attraktiva och som du arbetar för att uppnå. Du kanske vill ses som en intellektuell eller en person med hög moralisk standard.

Detta kan också gälla andra femte harmoniska aspekter förutom kvintilen och bi-kvintilen - halvkvintilen eller decilen på 36 grader eller vigintilen på 18 grader.

året för råtta 1960

Några kända personer med Sun quintile Jupiter: Gloria Vanderbilt, påven John Paul II, Bernadette Peters, Gladys Knight, Errol Flynn, Elizabeth Barrett Browning, Sandra Bullock, Pearl Buck, Alice Bailey.

Allmän diskussion av Sun-Jupiter-aspekter.

Kvintil-BiQuintile aspekter

Tillbaka till planetära aspekter


Vet du inte din solposition? Ta reda på hur du kan få dina astrologikortlägen gratis med våra enkla steg.

horoscope libra 2016

Tillbaka till planetära aspekter

Tolkningar skriven av Annie Heese om inte annat anges.

Kärleks- och attraktionens astrologi: artiklar och guider