sol i första huset

Solen i husen

Solen i husen Solens läge efter hus (det vill säga huset som solen upptar i födelsetabellen) avslöjar ett livsområde där vi måste känna oss speciella. Det är där vi känner behov av att skilja oss från andra. Solen är en aktiv, snarare än reaktiv, kraft. Som sådan kan vi påverka förändringar i de saker som styrs av vårt solhus. För att hitta lyc

Sol - månaspekter i Natal-diagrammet

Sol - månaspekter i Natal-diagrammet På den här sidan: Planetiska aspekter i naturtabellen förklaras och tolkas. Betydelsen av följande aspekter presenteras på denna sida: Solens konjunktionsmåne, Solkvadratmånen, Soloppositionsmånen, Solens sextilmåne och Soltrinmånen. Sun-Moon aspekter och deras konsekvenser i relationer diskuteras också. När solen

Solen i husen

Solen i husen Solens läge efter hus (det vill säga huset som solen upptar i födelsetabellen) avslöjar ett livsområde där vi måste känna oss speciella. Det är där vi känner behov av att skilja oss från andra. Solen är en aktiv, snarare än reaktiv, kraft. Som sådan kan vi påverka förändringar i de saker som styrs av vårt solhus. För att hitta lycSol - månaspekter i Natal-diagrammet

Sol - månaspekter i Natal-diagrammet På den här sidan: Planetiska aspekter i naturtabellen förklaras och tolkas. Betydelsen av följande aspekter presenteras på denna sida: Solens konjunktionsmåne, Solkvadratmånen, Soloppositionsmånen, Solens sextilmåne och Soltrinmånen. Sun-Moon aspekter och deras konsekvenser i relationer diskuteras också. När solen