Saturnus i första huset

Saturnus i husen

Saturnus i husen

Saturnus i husen Saturnus position i ett visst hus i ditt födelsediagram förändrar avsevärt egenskaperna hos det huset. Saturnus har ett kraftfullt och livsförändrande inflytande. Vi definierar Saturnus som verklighet. Verkligheten kan vara begränsande men ger samtidigt struktur i våra liv. Tänk på att individer uppfattar verkligheten annorlunda. Verkligh