Romantisk kompatibilitet Synastry-arbetsblad - April 2020

Tillbaka till Synastry & Relationship Compatibility Analys-sida

Utskriftsvänlig version

Sön konjunkt Sun 1
Soltri eller sextil Sun 3
Sol kvadrat Sol -2
Solopposition Sun 2
Solen konjunkt, trine eller sextil Moon 3
Solen kvadratmåne -3
Solopposition Moon 2
Solkonjunkt Mercury 2
Solsextil eller trin Mercury 2
Sun square eller opposition Mercury -1
Solen konjunkt Venus 3
Soltrena Venus 3
Solsextil Venus 2
Soltorget eller motstånd Venus -1
Solen konjunkt Mars 2
Soltri eller sextil Mars 3
Sun square eller opposition Mars -2
Solen konjunkt, sextil eller trine Jupiter 3
Sun square eller opposition Jupiter 1
Solsextil eller trin Saturnus 3
Solen konjunkt, fyrkant eller motstånd Saturn -2
Solsextil eller trin Uranus 2
Solen konjunkt, fyrkant eller opposition Uranus -1
Solen konjunkt, fyrkant eller opposition Neptune -2
Solsextil eller trin Neptun 1
Solkonjunkt, sextil eller trin Pluto 1
Soltorget eller oppositionen Pluto -2
Solkonjunkt, trine eller sextil Chiron 3
Solkonjunkt Ascendant 3
Solsextil eller trin Ascendant 2
Sun square Ascendant -2
Solkonjunkt Descendant 4
Sönkonjunkt IC 2
Solen konjunkt eller motstånd Vertex 4
Sun conjunct North Node 4
Sun conjunct South Node 3
Sun sextile or trine Nodes of the Moon 2
Sun square Nodes of the Moon 2
Solhård aspekt (konjunkt, halvkvadrat, kvadrat, motstånd) Sol / mån mittpunkt 4
Sol i sjunde huset 4
Sol i första huset 3Månkonjunkt, sextil eller trin Mån 3
Månen kvadrat Månen -3
Månopposition Moon 1
Månkonjunkt, sextil eller trin Mercury 2
Måntorget eller oppositionen Merkurius -2
Månkonjunkt, sextil eller trin Venus 3
Måntorget eller oppositionen Venus 1
Månkonjunkt Mars -1
Månsextil eller trin Mars 3
Månen kvadrat Mars -3
Månopposition Mars -2
Månkonjunkt, sextil eller trin Jupiter 3
Måntorget eller oppositionen Jupiter 1
Månsextil eller trin Saturnus 3
Månen kvadrat Saturn -4
Månkonjunkt eller motstånd Saturnus -3
Månkonjunkt Uranus -1
Månsextil eller trin Uranus 2
Måntorget eller oppositionen Uranus -2
Månkonjunkt Neptun 1
Moon sextile eller trine Neptune 2
Måntorget eller oppositionen Neptunus -3
Månkonjunkt Pluto 1
Månsextil eller trin Pluto 2
Måntorget eller oppositionen Pluto -3
Månkonjunkt, trine eller sextil Chiron 3
Månkonjunkt Ascendant 3
Moon sextile eller trine Ascendant 3
Moon square Ascendant -2
Månkonjunkt Descendant 4
Månkonjunkt IC 3
Månkonjunkt eller motstånd Vertex 4
Månkonjunkt Nord node 4
Månkonjunkt Södra Node 3
Moon trine eller sextile Nodes of the Moon 2
Moon square Nodes of Moon 2
Månhård aspekt (konjunkt, halvkvadrat, kvadrat, motstånd) Sol / mån mittpunkt 4
Månen i sjunde huset 3
Månen i första huset 3

jungfruhoroskopåret 2015

Mercury sextil, konjunkt eller trin Mercury 2
Mercury square Mercury -4
Kvicksilveropposition Merkurius -2
Kvicksilver konjunkt, sextil eller trin Venus 2
Kvicksilver torg eller opposition Venus -1
Kvicksilver konjunkt Mars -1
Mercury sextil eller trine Mars 2
Kvicksilver torg eller opposition Mars -2
Kvicksilver konjunkt, sextil eller trin Jupiter 3
Kvicksilver torg eller opposition Jupiter 1
Kvicksilver konjunkt, fyrkant eller opposition Saturn -2
Mercury sextil eller trine Saturn 1
Kvicksilver i aspekt till Uranus 1
Kvicksilver i aspekt till Neptun 1
Kvicksilver i aspekt till Pluto 1
Kvicksilver konjunkterar Ascendanten 2
Mercury sextil eller trin Ascendant 1
Mercury square Ascendant -1
Kvicksilver konjunkterar efterkomman 2
Mercury konjunkt IC eller MC 2
Kvicksilver konjunkt eller motstånd Vertex 1
Kvicksilver i aspekt av månens noder 1

ängelnummer 3113

Venus konjunkt, sextil, trine eller opposition Venus 3
Venus torg Venus 1
Venus konjunkt, sextil eller trine Mars 3
Venus torg eller opposition Mars 2
Venus konjunkt Jupiter 3
Venus trine eller sextil Jupiter 2
Venus torg eller mittemot Jupiter 1
Venus konjunkt Saturnus 2
Venus sextil eller trin Saturn 3
Venus square Saturn -4
Venus opposition Saturnus -3
Venus konjunkt Uranus 1
Venus sextil eller trin Uranus 2
Venus torg eller opposition Uranus -2
Venus konjunkt Neptun 2
Venus trine eller sextil Neptune 2
Venus torg eller opposition Neptune -3
Venus konjunkt, trine eller sextil Pluto 2
Venus torg eller opposition Pluto -2
Venus konjunkt, trine eller sextil Chiron 3
Venus konjunkt Ascendant 3
Venus sextil eller trin Ascendant 2
Venus square Ascendant 1
Venus förbindar efterkomman 3
Venus konjunkt IC eller MC 2
Venus konjunkt eller motstånd Vertex 2
Venus i aspekt till Nodes of the Moon 2
Venus hård aspekt (konjunkt, semi-square, square, opposition) Sun / Moon mittpunkt 3
Venus i 1: a huset 2
Venus i sjunde huset 3

Mars konjunkt, sextil eller trine Mars 2
Mars torg eller opposition Mars -2
Mars i aspekt till Jupiter 2
Mars torg eller opposition Saturnus -4
Mars konjunkt Saturnus -3
Mars sextil eller trine Saturn 1
Mars konjunkt, sextil eller tran Uranus 1
Mars torg eller opposition Uranus -2
Mars sextil eller trin Neptun 1
Mars konjunkt, fyrkant eller opposition Neptun -2
Mars konjunkt, trine eller sextil Pluto 2
Mars torg eller opposition Pluto -3
Mars konjunkt, sextil eller trine Ascendanten 2
Mars square Ascendant -1
Mars sammanfogar Descendanten 2
Mars konjunkt eller opposition Vertex 2
Mars i aspekt av månens noder 1
Mars hårda aspekt (konjunkt, semi-square, square, opposition) Sun / Moon mittpunkt 3

Jupiter i aspekt till Jupiter 2
Jupiter konjunkt, sextil eller trin Saturn 1
Jupiter fyrkant eller opposition Saturn -1
Jupiter i aspekt till Uranus 1
Jupiter konjunkt, sextil eller trin Neptun 1
Jupiter-torget eller oppositionen Neptun -1
Jupiter konjunkt, trine eller sextil Pluto 1
Jupiter torget eller oppositionen Pluto -1
Jupiter konjunkterar Ascendanten 2
Jupiter sextil, trine eller fyrkantig Ascendant 1
Jupiter förenar efterkomman 2
Jupiter konjunkt eller motstånd mot Vertex 2
Jupiter i aspekt till månens noder 1
Jupiter i sjunde huset 2

Saturns sextil eller trin Saturn 1
Saturn kvadrat eller motstånd Saturn -1
Saturnus konjunkt, fyrkant eller opposition Ascendant -2
Saturnussextil eller trin Ascendant 1
Saturnus konjunkt eller motstånd Vertex -2
Saturnus konjunkt eller kvadratiska månens noder -2

Uranus konjunkt Descendant eller Vertex -3

Neptunus konjunkt Descendant, Ascendant eller Vertex -2

Pluto konjunkt Descendant eller Vertex 1

Ascendant konjunct Ascendant 1
Ascendant sextil eller trine Ascendant 2
Ascendant square Ascendant -2
Ascendant opposition Ascendant 2
Ascendant konjunkt North Node 4
Ascendant konjunkt South Node 3
Ascendant trine eller sextil Noder av månen 2
Ascendant square Nodes of the Moon 2
Ascendant hård aspekt (konjunktion, semi-square, square, opposition) Sun / Moon mittpunkt 3
Ascendant i sjunde huset 3

Hörnhård aspekt (konjunktion, semi-square, square, opposition) Sun / Moon mittpunkt 3
Vertex konjunktion antingen Månens nod 2

Nodes of the Moon conjunct IC / MC 3

Tillbaka till Synastry & Relationship Compatibility Analys-sida

2 andlig mening