inre styrka

Saturnusövergångar i astrologi: förutsägelser

Saturnusövergångar i astrologi: förutsägelser

Saturnusöverföringar Saturn Transits: Predictive Astrology - Tekniker för att förutsäga framtiden Tillbaka till huvudsidan för Predictive Astrology Översikt: Saturnus tar ungefär 28-29 år att komma hela cirkeln. Därför kommer Saturn vartannat år att passera konjunkt, fyrkant eller mittemot en natal punkt. När den na

Saturnus överför husen i astrologi: förutsägelser

Saturnus överför husen i astrologi: förutsägelser

Saturnövergångar: hus Saturnövergångar: genom husen Tillbaka till huvudsidan för Predictive Astrology Saturnus som överför husen till horoskopet Tekniker för att förbereda sig för framtiden och förstå det förflutna Saturnus tar ungefär 28-29 år att komma hela cirkeln. Vi kan förvänta oss att Saturnus ska tillbringa lite tid i vart och ett av våra 12 hus. Om du inte arbet