Chiron in Astrology - 2020

Chiron

Chiron är en komet med en unik och oberäknelig omloppsbana. I födelsetabellen symboliseras Chiron av den "sårade helaren". Det representerar vårt djupaste sår och våra ansträngningar för att läka såret. Chiron fick sitt namn efter centauren i grekisk mytologi som var en healer och lärare som ironiskt nog inte kunde läka sig själv.

Chiron i våra födelsediagram pekar på där vi har helande krafter som ett resultat av våra egna djupa andliga sår. Vi kan överkompensera på dessa livsområden. Chiron, som en sårad helare, måste först möta frågor med lågt självvärde och känslor av bristande ordning och lära sig att stiga över dessa frågor. Eftersom såret går djupt, och vi kan arbeta hårt för att övervinna såret, är läkande krafter potenta.

Chiron i aspektChiron i husen

Chiron i skyltarnaChiron in Transit

Chiron in the Signs - Tabeller (Hur man hittar ditt Chiron-skylt)Glyf, eller symbol, för Chiron liknar en nyckel och består av en "O" och en "K", som representerar "Object Kowal", vilket var vad Chiron ursprungligen namngavs (Charles Kowal upptäckte Chiron 1977).