Förhandsvisning av Taurus Horoscope 2019 - 2020

Förhandsvisning av Taurus Horoscope 2019

{På den här sidan}

Taurus Horoscopes, År 2019: Sammanfattning / förhandsvisning av året framöver för stjärntecknet Taurus.Översikt över Taurus Horoscope 2019

Följande är en översiktshoroskop för stjärntecknet Taurus för året 2019.(Klicka på valfri skylt ovan för att navigera till det teckenförhandsvisningshoroskopet).Expansionsområden för Taurus 2019:

Your Taurus Horoscope pekar på livsområden som är avsedda att expandera och växa .

 • Intimitet
 • Delade tillgångar
 • Stöd
 • övertygelser
 • Utbildning
 • publicering
 • Resa

Fram till den 2 december 2019 finns det en underbar fortsatt fokus på din intima värld - en möjlig fördjupning av en relation, eller en ökad förståelse för dina egna inre arbeten. Ditt intima liv förstoras och expanderar, vilket ger dig mer glädje och nya upptäckter.

Under denna cykel som varar i tretton månader (fram till december 2019) lär du dig att omfamna inre förändringar för att känna dig mer bemyndigad. Det kan finnas fler möjligheter att hitta stöd, ekonomiskt och / eller känslomässigt, men du bör vara försiktig med att leva på kredit och låna för hårt från framtiden.

Detta inflytande började i november 2018 och det är dags att ta tillfällen som hjälper dig att känna dig bemyndigad och på toppen av ditt liv. Konversationer är djupa och leder till upptäckt. Sexualitet är rikare. Det kan finnas fördelar och stöd som kommer igenom andra, vare sig det är pengar som återbetalas, en enklare tid att få lån eller inteckningar, en partners inkomst ökar eller du ärver något värdefullt. Att kombinera dina egna resurser, talanger och / eller pengar med en partner kan förbättra dina egna ekonomiska utsikter.

Potentiella negativ: Att ta för mycket skuld eller förlita sig för hårt på andra för att få stöd. Särskilt från januari till september skulle du vara klok att undvika överskott och se upp för ansamlingen av delad skuld.

Dessutom kan plötsliga ökningar eller överutvidgning ge dig personlig stress, eftersom du kanske känner dig lite överväldigad ibland under denna period. Det kan finnas några suddiga gränser i dina vänskap.

Annars är det en stark period för att öppna dig för andra och att känna dig mer säker på dina egna känslomässiga djup. Detta är en period då du ganska framgångsrikt kan rensa dig själv från några av dina inre demoner, skuld och begravda psykologiska problem. Att känna stöd eller stöd är underbart! Det förbättrar alla slags andra områden i ditt liv genom förlängning.

Från den 2 december och framåt växer och ökar dina trossystem, inlärningsupplevelser och hunger efter äventyr i snabb takt. Du känner dig modigare och mer livlig när du känner att det finns mer "där ute" för dig att lära dig och ta in. Denna transit är lycklig, även om den kan verka subtil eftersom den går så smidigt!

Detta är en tid i ditt liv när du inte svettar de små sakerna så mycket som du normalt gör. Du ser det bredare perspektivet på livet och du känner i allmänhet stöd, så att mindre besvär inte stressar dig lika lätt. Din positiva syn är märkbar under denna cykel. Lär dig så mycket du kan nu i förberedelserna för nästa cykel som börjar i december 2020 som sätter din karriär i centrum. Du vill vara beredd!

Dina åsikter om livet i bred mening förändras, växer och mognar. Anslutningar med avlägsna kulturer, människor eller en bredare kunskapsbas kan öppna upp möjligheter att växa personligen. Undervisning och delning av kunskap kan vara i starkt fokus. Det är en bra tid för publicering, skrivning och media.

Du kan överväga att finjustera dina talanger och färdigheter med högre utbildning eller erfarenhet under den tretton månaders cykeln.

Nya inlärningsupplevelser såväl som "liv" -upplevelser (resor, äventyr, kontakter med andra i en helt annan kultur än din, och så vidare) kommer sannolikt att dyka upp. Under det kommande året kanske du har möjlighet att nå en bredare publik. Du kan välja att lära dig ett nytt språk eller ta på andra intressanta studier.

Detta kan vara en tid då du får vänner på avlägsna platser eller som har oerhört olika bakgrunder eller perspektiv än du och som berikar ditt liv under denna stärkande cykel. Du kommer sannolikt att njuta av möjligheter att utöka dina erfarenheter och imponera på andra. Utbildning kan vara transformativ nu, vilket leder till viktiga möjligheter.

Områdena för sammandragning och lektioner i enkelhet:

Din Taurus Horoskop 2019 pekar på områden med sammandragning, begränsning och nödvändig "bantning" för att testa för stabila fundament. Det finns alltid livsområden som kräver mer enkelhet. Tester kan vara en del av bilden när du lär dig att livet med bara tillväxt och expansion kan fly med sig själv.

ängel nummer 1029
 • övertygelser
 • Utbildning
 • världsbild
 • Resa

Fram till 2020 involverar de områden i ditt liv som kräver en "back to basics" -strategi den sektor i ditt solkart som reglerar högre lärande, trossystem, resor och äventyrliga upplevelser. Det kan finnas slagsorter i dessa livsområden som om universum kontrollerar att grunden är stark. De saker som bygger på svaga fundament kan mycket väl spricka under pressen från dessa tester. De som är starka kommer dock att uthärda och stärkas ytterligare.

Detta inflytande kommer att vara med dig fram till december 2020. Du känner det mest kraftigt tidigare eller senare i cykeln, beroende på om du föddes tidigare eller senare i Taurus tecken. År 2019 påverkar det de med Sun i Oxen födda 1-12 maj eller med en Ascendant på 11-21 grader av Oxen. Men det är ett inflytande som just har hänt eller kommer upp för några av er, och "i orb" för Taurus andra dekan - med andra ord, relevant för alla Taurier.

Tester kan komma till ditt övertygelsessystem eller inlärningsinsatser under denna cykel. Behovet av pålitlig, solid, praktisk utbildning kan bli mycket uppenbart nu. Du kan granska det trossystem som du har hållit till dags och ifrågasätta din tro - i andra, i dig själv och i livet självt. Du söker praktiska och genomförbara lösningar på problem.

Du kanske upptäcker att din förmåga att resa eller delta i högre utbildning är begränsad under denna period, oavsett anledning. Resor får endast vara för affärsändamål. Du kanske inte är så äventyrlig och föredrar att hålla dig hemma och i ditt närområde, eller kanske för vissa, som sitter fast där. Detta kan också vara en period med att lära andra vad du har lärt dig.

Termen för denna transit är en av större realism och praktiska. Du känner dig mer kapabel att uppfylla dina skyldigheter. Livet känns robust och stabilt, och fördelarna med detta inflytande kommer sannolikt att kännas mest starkt när Saturn officiellt bildar en trine till din sol eller Ascendant. Nu och under de kommande åren kommer du sannolikt att njuta av många möjligheter att ordna ditt liv. Saturnus är i mycket bra form, genomgår i harmoni med ditt skylt och transiterar också det område på ditt solkart som det reglerar.

Detta är också en värdefull tid för att lära sig och studera praktiska färdigheter och fördjupa dina kunskaper. Du utmanas att se mer realistiskt och praktiskt på livet och din framtid. Det kan vara viktiga resultat inom publicering eller utbildning för många av er.

I år, från januari till november, är du i särskilt god form för att sätta en dröm i rörelse eller förvandla en dröm till verklighet. Att arbeta med eller för vänner kan vara framgångsrikt. Att dela idéer och övertygelser kan vara glädjande och givande. En vänskap eller en kurs som är både pålitlig och inspirerande kan vara i starkt fokus.

Områden med spänning, innovation, självständighet och snabbhet:

Din Taurus Horoscope för 2019 pekar på områden i ditt liv som verkar påskynda så att du kan ta några risker, innovera och revolutionera.

 • Andlighet
 • det förflutna
 • Privatliv
 • Personlighet
 • Oberoende

I mars 2011 gick du in i en lång cykel med granskning av dina tidigare bilagor, de saker som hindrar dig från att utforska din individualitet och de saker som gör dig unik. Denna process sträckte sig över många år (det är med dig fram till mars 2019 ) och kommer äntligen till slut. Uranus skrev dock in ditt tecken från 15 maj till 6 november 2018 och det var ett stort drag! Från mars 2019 är det tillbaka i Oxen.

Fram till 6 mars 2019 fortsätter du att arbeta med att släppa från tidigare delar som hindrar dig från att växa. Under denna transitering kan delar av ditt privata liv ha blivit utsatta. Hemligheter du bevarade kan till exempel dyka upp. Det kan ha känt sig obehagligt till en början, men det är en del av en process som innebär att du lossnar dig från vissa områden i ditt privatliv och ditt förflutna. Många av er är mer vana vid denna energi, men för några av er, de som är födda mycket sent i Taurus tecken (28, 5 till 30 grader Taurus Ascendant och 19-21 maj), är denna energi relativt ny.

Målet nu är att befria dig från attityder som har begränsat dig från att gå vidare med ditt liv. I slutändan är du friare att börja om igen - ett liv där du uttrycker dig mer autentiskt. Du arbetar hårt för att släppa de bilagor som helt enkelt inte tjänar dig bra längre och du är ganska orädd att göra det.

Från den 6 mars framåt är du tvungen att göra ändringar. Denna transitering varar ungefär sju år. För tillfället känner du de första förändringarna.

Bilden du presenterar för världen och din personlighet börjar förändras ganska snabbt. Du omfamnar förändring, driver dig själv utöver dina normala gränser, uttrycker din oberoende streck och tar några personliga risker.

Potentiella negativ: Även om personliga förändringar är nödvändiga och kanske oundvikliga, är dumt risktagande och meningslöst uppror inte! Du behöver inte kasta bort allt från ditt förflutna eller helt rengöra din skiffer för att uttrycka din oberoende. Täm dina uppmaningar att göra uppror om det bara är för det eller för att bevisa något för världen. Svara på dina instinkter snarare än att bara reagera på andra om du känner dig begränsad eller begränsad.

Annars är detta en tid för att upptäcka din egen unika väg, och du kan göra lite av en stänk när du smider framåt. Ditt tecken har ett rykte för att vara ganska nöjd och lättsam, eftersom du tenderar att söka harmoni, ibland till varje pris. Men detta nya tema i ditt liv antyder att du inte kommer att riskera känslor av att vara begränsad, obegränsad eller obekväm bara för en viss grad av fred.

Områden för förändring, rensning och transformation:

Din Taurus Horoscope 2019 avslöjar livsområden där förändring och transformation sker. Det är en tid för "ute med det gamla, med det nya."

 • övertygelser
 • Resa
 • Attityder & Outlook
 • Karriär
 • kommunikationer
 • Transport
 • Studier

Attityder, trossystem och lärande fortsätter att förändras i år. Du kanske rensar några av de övertygelser eller attityder som inte längre fungerar för dig. Det kan vara en underbar exponering för ett nytt perspektiv, livsstil eller kultur. Några av er kanske publicerar kreativt arbete och möter framgång.

Det kan finnas människor i ditt liv som besväras av de förändringar du gör, och dessa problem kan förstoras särskilt från april till maj . Omständigheterna kan vara sådana att ditt nuvarande ansvar, dagliga uppgifter och personliga intressen konkurrerar med ditt behov att utforska världen eller utöka dina upplevelser.

År 2019 uppstår månens noder och förmörkelseuppsättningar huvudsakligen i dina kommunikationssektorer. Temat för denna uppsättning av förmörkelser kommer att spela i år och nästa år. North Node överför också din kommunikationssektor hela året och pekar på ett verkligt behov av att nå ut, ansluta, skapa kontakt, lära och kommunicera, eftersom dessa saker kan ge underbara fördelar och mycket glädje i ditt liv nu.

Din planetariska härskare 2019: Venus är din planetariska härskare. Venus retrograderar inte 2019, och det innebär att året i allmänhet är positivt, enkelt och normalt. Mer kraft för dig när din linjal står i ditt tecken, och 2019 är denna period från 15 maj till 8 juni! Från mitten av augusti till mitten av september är Venus och flera andra organ i din romantik- och kreativitetssektor och pekar på en kraftfull period för att uttrycka dig själv, älska, skapa och dela.

Årsöversikt 2019 Horoskop:

Välj en skyltGubbarTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittarius CapricornAquarius Pisces

2019 kärleksguider / horoskop för varje tecken för prognoser inom områdena romantik och relationer.

Presenterad på Cafe Astrology:

Klicka för årliga prognoser

Se våra detaljerade månatliga horoskop och våra dagliga horoskop.

Taurus månatliga horoskop

Taurus Horoscope: Gratis astrologiprognos. Förutsägelser för Oxen, månad för månad ...
Läs mer

Taurus Daily Horoscope

Taurus Daily Horoscope ...
Läs mer

Taurusöversikt 2019: Årligt horoskop

2019 Taurus Årsöversikt 2019 Taurusöversikt: Horoskop Välj ett annat tecken Väduren Taurus Tvillingarna Cancer Leo Jungfrun Vågen Skorpionen Skytten ...
Läs mer

horoskop 2018 skytten

Taurus Love Horoscope 2019

Taurus 2019 LoveScope {Love Horoscopes 2019} En horoskopguide till året framöver för kärlek, romantik och relationer för Taurus ...
Läs mer

Förhandsvisning av Taurus Horoscope 2019

2019 Taurus Horoscope Preview {På den här sidan} Taurus Horoscopes, År 2019: Sammanfattning / förhandsgranskning av året framöver för stjärntecknet ...
Läs mer

Taurus Good Days-kalender

Oxen: Goda dagar och bästa dagar för pengar, kärlek, attraktion, möjligheter, relationer, karriär och framgång ...
Läs mer

Taurus Ascendant Horoscope

Taurus Horoscope: Gratis astrologiprognos. Prognoser för Taurus Ascendant ...
Läs mer

Taurus Sun Sign Compatability Matches

Cafe Astrology erbjuder solskyltkompatibilitet: Matchningar för Oxen ...
Läs mer

Mer att utforska på Cafe Astrology:

 • Cafe Astrology Home
 • Artiklar: Lär astrologi
 • The Astrology of Love & Sex
 • Kompatibilitet
 • Rekommenderade astrologiböcker
 • Bästa tider för affärsframgång, lycka och romantik och sexualitet
 • Webbplatsindex
 • väduren
 • oxen
 • tvillingarna
 • cancer
 • lejonet
 • Jungfrun
 • vågen
 • skorpionen
 • skytten
 • stenbocken
 • vattumannen
 • fiskarna