Förhandsvisning av Scorpio Horoscope 2019 - 2020

Förhandsvisning av Scorpio Horoscope 2019

{På den här sidan}

Scorpio Horoscopes, År 2019: Sammanfattning / förhandsvisning av året framåt för stjärntecknet Scorpio.Stenbock horoskop för oktober 2015

Översikt över Scorpio Horoscope 2019

Följande är en översiktshoroskop för stjärntecknet Scorpio the Scorpion för året 2019. Följande beskriver de viktigaste områdena i Scorpios liv som kommer att utvidgas, växa och förbättras, såväl som de som kräver förändring, transformation, nya tillvägagångssätt, och förenkling.(Klicka på valfri skylt ovan för att navigera till det teckenförhandsvisningshoroskopet).Scorpio Preview Horoscope 2019

Expansionsområden för Scorpio 2019:

Din Scorpio Horoskop 2019 pekar på livsområden som är avsedda att expandera och växa .

 • Pengar
 • Företag
 • värden
 • Egenvärde
 • Kommunikation
 • anslutningar
 • Studier
 • Personliga intressen
 • Transport

Fram till den 2 december 2019 fortsätter pengar, personliga ägodelar och egenvärde att expandera, öka, förbättra och växa. Din önskan om säkerhet och komfort är hjärtlig nu, och du kommer att förfölja dessa saker med mer självförtroende och verve. Du känner att du förtjänar mer!

Detta är en stark tid för att köpa långsiktiga värdesaker. Du kommer troligtvis att fatta större beslut om dina materiella resurser under denna period.

Denna cykel som började i november 2018 och som kommer att påverka fram till december 2019 är stark för att locka mer pengar från dina professionella ansträngningar och för att expandera ett företag. Du kanske också lättare lockar stöd från andra, men var försiktig om du plötsligt är i stånd att få till exempel en kreditgräns eller ett betydande lån - spendera klokt. Du borde verkligen se för överutgifter och överdrivenhet. Jupiter ger fördelar och förmåner men kan också uppmuntra överdosering och överskott som snabbt kan komma ur hand!

Potentiella svårigheter: Var uppmärksam på en inställning till pengar som är slarviga. Om du samlar personliga ägodelar för snabbt kan det leda till röran och oorganisering. Om du är övertygad om din förmåga att tjäna pengar kan du ta dumma risker, som att låna för hårt från din framtid. Se upp för övergivenhet. Var extra försiktig om du lånar eller lånar.

Annars är detta en bra period för att få en fräsch, positiv och säker inställning till ditt eget självvärde och värde, din intjäningsförmåga och dina praktiska frågor, inklusive arbete. Det kan finnas en betydande bonus, vinst eller vinst för vissa eller helt enkelt minskad finansiell stress. Det är viktigt att vara överbord i dina affärer.

Du känner dig speciellt ovanpå saker och ansvarig för dina inkomster och värdesaker, såväl som dina talanger och personliga resurser. Du kommer också att känna dig mer säker på vad du har att erbjuda och särskilt självförsörjande just nu.

Från den 2 december och framåt är du redo att ta på dig stora projekt. Ditt förtroende för framtiden är mycket starkt under denna cykel som är med dig fram till december 2020.

Under denna transitering ökar din kommunikation och utvidgas. Din förmåga och önskan att uttrycka dig är större nu och dina personliga intressen växer. Lycka med fordon, transport, genom syskon och med kommunikationsbranschen kan upplevas under denna cykel. Du är mer uppfattande och andra är mer mottagliga för dina idéer. Nya möjligheter att kommunicera kan öppna dig. Detta kan vara en hektisk period för lärande.

Potentiella problem: Att ta på sig för många dagliga aktiviteter, kommunikationer, nya intressen och inlärningsinsatser eller studier kan vara ett problem nu. Överbelasta inte din tallrik. Det kan finnas en verklig tendens att vilja göra allt och glömma era gränser när det gäller tid och energi. Att ta på sig för många projekt eller bli förankrad i detaljer kan orsaka problem.

Men för det mesta kommer du sannolikt att njuta av fler möjligheter genom din kommunikation och kontakt med andra under denna cykel 2019-2020. Du kan känna dig särskilt motiverad att sträva efter dina personliga intressen och att få kontakt med en partner, särskilt i december . Det här är en bra tid att dela dina idéer, skriva, förfölja en sak och gå med i en sak.

Du kanske upptäcker att du reser mindre och att du är mer upptagen lokalt. Ditt tänkande är mer optimistiskt, positivt och framåtriktat, och det är också sättet du uttrycker dig själv på. I själva verket är detta en utmärkt tid för att förbättra dina kommunikationsförmågor och din allmänna attityd eller tankesätt. Det kan vara viktiga möjligheter genom möten, kurser, undervisning och anslutningar i grannskapet eller genom syskon. Vissa problem med syskon eller grannar kan ställas till vila nu, även om de först kan förstoras för att problemområden ska komma ut i det fria och slutligen lösas. Några av er kan komma tillbaka till skolan eller ta kurser.

Det kan finnas ökad kommunikation med syskon, klasskamrater och kamrater i allmänhet under denna period. Du kan hitta att tillgängliga transportalternativ nu gör livet lite roligare.

Intressant nog är dessa livsområden där du expanderar överlappar varandra med områdena för sammandragningsinflytande som beskrivs i nästa avsnitt. Även om de är motsatta påverkan, avbryter detta inte påverkan. Istället existerar dessa transiter. Du kanske kan blanda dem framgångsrikt. I själva verket kan detta vara en kraftfullt ambitiös och positiv tid när du tycker om att arbeta hårt på dina studier eller personliga intressen.

Områdena för sammandragning och lektioner i enkelhet:

Horoskopet ditt Scorpio 2019 pekar på områden med sammandragning, begränsning och nödvändig "bantning" för att testa för stabila fundament. Det finns alltid livsområden som kräver mer enkelhet. Tester kan vara en del av bilden när du lär dig att livet med bara tillväxt och expansion kan fly med sig själv.

 • kommunikationer
 • Transport
 • Attityd
 • Dagligt liv
 • Skapa kontakter / anslutningar

Fram till december 2020 är de områden i ditt liv som kräver en "back to basics" -metod kopplade till sektorn i ditt solschema som styr kommunikation, lärande och lokal transport. Det kan finnas slagsorter i dessa livsområden - som om universum kontrollerar att grunden är stark. Saker som bygger på svaga fundament kan mycket väl spricka under pressen från dessa tester. De som är starka kommer att uthärda och stärkas .

Detta inflytande kommer att hålla sig med dig fram till slutet av år 2020. Det kan kännas mest kraftigt tidigare eller senare i cykeln, beroende på om du föddes tidigare eller senare i Skorpios tecken. I år drabbas de som är födda 3-14 november och med Ascendants av 11-21 grader av skorpionen mest direkt.

Utmaningar kan komma till dina kommunikationer under denna cykel. Du kan vara mer bevakad och särskilt med dina kommunikationer, ta saker ganska allvarligt och lite rädda för att göra misstag. Du kanske känner press för att producera idéer och få dem att fungera i den "verkliga världen". En viss somberness i din syn kan vara karakteristisk för denna fas, eftersom det kan vara en tid av oro. Det kan verka som bekanta och ibland blockerar syskon din tillväxt på något sätt, och dessa förhållanden kan bli ansträngda som ett resultat. Även om du har en önskan att skapa kontakter, är du nu ganska upptagen med lärande eller andra mentala projekt, och du kan se ledig chitchat som ett slöseri med tid. Du kanske känner ett ovanligt tryck för att strukturera din tid och din ansträngning och att stänga av kommunikationer som verkar onödiga. Du kanske ibland känner dig ganska överväldigad av saker som ärenden, byråkrati och andra sådana dagliga ”störningar.” Vid slutet av transiteringen (2020) har du emellertid idealiskt fått ett större djup av förståelse, ha fokuserat på information och kommunikation som du verkligen kan använda för att känna dig mer effektiv i världen.

Du har också ett samtidigt inflytande som hjälper dig att balansera dig i dessa livsområden från december 2019 till december 2020, som beskrivs i avsnittet ovan. Detta ökar dina upplevelser positivt.

Det finns nu ett stort behov av att strukturera ditt liv genom scheman, hantera dagliga detaljer och din tid mer effektivt. Det kan vara några problem med lokal transport - att komma från punkt A till punkt B. Det kan vara viss rastlöshet eller en lust att komma ut och om, men du känner dig tyngd av ditt dagliga ansvar.

Det kan vara problem med rörlighet och transport under denna transitering, och mekaniska nedbrytningar kan ge utmaningar. Detta är emellertid också en tid med ökad praktiskhet och uppskattning. Du är mer pålitlig än vanligt. Du uppskattar mindre. Undervisning kan vara i starkt fokus. Det kan bli en större kärlek till de mindre glamorösa aspekterna av ditt arbete, studier och projekt, och du kan enorma ansträngningar för att främja dina mål.

Under denna cykel är Saturnus i ett av tecken på att den härskar (Stenbocken) och presterar mycket bra i denna position. Detta ger mer kraft till din kommunikationssektor - du fungerar i dina egna villkor. Du förstår behovet av att strukturera och organisera dina dagliga affärer och kommunikationer implicit. Förra gången Saturnus övergick hit var från 1988-1990 - det händer inte ofta.

Fiskarna 2017 astrologi

Från den 2 december framåt utmanas du att både expandera och kontrahera inom dessa livsområden, och att hitta en bra balans kan vara särskilt fördelaktigt. Din kommunikation kan vara särskilt effektiv och dina projekt kan vara både tillfredsställande och lönsamma eller givande. Detta är en stark tid för att producera och njuta av det som du gör!

Områden med spänning, innovation, självständighet och snabbhet:

Din Scorpio Horoscope för 2019 pekar på områden i ditt liv som verkar påskynda så att du kan ta några risker, innovera och revolutionera.

 • Arbete
 • Dagliga rutiner
 • Service
 • Hälsa & vanor
 • Egenvård
 • partnerskap

I mars 2011 gick du in i en lång cykel där ditt arbete, dagliga rutiner och hälsa kan ha varit oförutsägbara och ovanliga, men också inspirerande och spännande. Detta inflytande fortsätter till mars 2019 när det försvinner för gott. År 2018 började ett nytt tema börja den 15 maj men drog sig sedan tillbaka den 6 november. Tja, detta tema är tillbaka i 2019, och den här gången för gott (eller åtminstone i sju år). Det kommer att hålla sig runt hela vägen fram till april 2026!

Fram till 6 mars fortsätter du att få ny inblick i ditt arbete, även om du kanske är otålig med regler och scheman. Dagliga rutiner kan vara kaotiska och din energi tenderar att vara upp och ner.

I slutändan letar du efter ett mer autentiskt uttryck för dig själv genom ditt arbete eller ditt dagliga liv, och även om det kan vara lite kaotiskt för tillfället, lär du dig att utnyttja ditt "inre geni." Medan några av er kanske är mer intresserade I alternativa hälsopraxis kan många av er ignorera viktiga hälsorutiner. Se upp för slarv med din hälsa. Försök att hålla regelbundna hälsomöten.

Plötsliga förändringar eller upprörelser är mer troligt i början av november och mitten av december när kaos kan härska i ditt dagliga liv (men bara om du låter det). Ett ökat behov av självständighet, frihet och rörelse kan ibland störa arbetsrelaterade frågor. Se upp för ditt sociala liv / romantiska liv som stör din förmåga att hantera arbete och sysslor. Du kanske också häller för mycket energi i att planera och drömma upp nya projekt på bekostnad av ordning i ditt liv. Du har en låg tröskel för tristess ibland i år, och även om inre rastlöshet säkert kan driva dig att göra viktiga förändringar, kan det också locka lite problem om du lever på en automatisk pilot och inte medvetet leder dina energier till produktiva kanaler.

Från 6 mars framåt går du in i en lång period där partnerskap och relationer med andra kan vara oförutsägbara och ovanliga, men också inspirerande och spännande. Du är mer lockad av människor som är fristående, individualistiska och kanske till och med excentriska eller instabila som nära partners under denna period; eller lockar du dessa typer av människor till din upplevelse. Du lär dig att ge andra frihet, och det är inte alltid lätt. Att försöka tvinga konvention eller tradition för partnerskap kommer att bli en lektion i frustration under denna period.

Observera att detta inflytande är en viktig ny långsiktig trend i ditt liv och sparkar mer konsekvent från mars 2019 framåt (fram till april 2026).

Områden för förändring, rensning och transformation:

Din Scorpio Horoscope 2019 avslöjar livsområden där förändring och transformation sker. Det är en tid för "ute med det gamla, med det nya."

 • kommunikationer
 • Transport
 • Hem
 • Familj
 • Karriär
 • Rykte
 • Livsvägsmål
vattenförhållande horoskop

Kommunikation, lärande och vardagsliv fortsätter att förändras i år. Detta kan vara en utmärkt period för studier, skrivande och kommunikation, även om det finns en tendens till intensitet som kan arbeta mot dig ibland om du inte är försiktig.

Det kan finnas några utmaningar relaterade till dessa förändringar, som toppar i april, när du kämpar med ett behov av mer säkerhet och komfort, vilket gör det svårt att uppfylla kraven i det dagliga livet.

Men totalt sett är 2019 en kraftfull tid för kommunikation, personligt inflytande och övertalning. Detta är en tid för mycket applåder och uppskattning från andra, samt fantastiska belöningar för dina ansträngningar. Det är en bra tid att skriva, tala, publicera eller vägleda.

År 2019 påverkar månens noder och förmörkelseaktiviteter främst dina kommunikationssektorer och avser ditt perspektiv, studier, publicering, delning av idéer och transport. The North Node överför din äventyrssektor hela året. Du kan dra stor nytta av att utöka ditt perspektiv just nu. En av de viktigaste nycklarna till lycka nu är att lära sig att nå ut och ansluta utöver dina vanliga gränser. Sök personlig tillväxt genom att utöka dina horisonter, till exempel genom högre studier, filosofiska sysselsättningar, resor eller äventyrliga upplevelser.

Gör vad du kan för att lära dig så mycket som möjligt om din handel. Det kan finnas en viktig början eller kulmination i utbildning. Om du är i affärer, en författare eller liknande kan du nå en bredare publik. Stora förändringar i transport och rörlighet kan vara i verk. Särskilt runt förmörkelserna i januari, juli och december kommer du att lära dig viktiga saker, plocka upp nya intressen och eventuellt avsluta några och göra viktiga upptäckter.

Årsöversikt 2019 Horoskop:

Välj en skyltGubbarTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittarius CapricornAquarius Pisces

Se även Horoskop för sammanfattning 2019 för snygga sammanfattningar av året framöver för varje tecken, 2019 årliga horoskop för detaljerade prognoser för varje tecken, och 2019 Love Guides / Horoscopes for each Sign för prognoser inom områdena romantik och relationer.

Relaterad läsning:

Förhandsvisning av Scorpio Horoscope 2019

2019 Scorpio Horoscope Preview {På den här sidan} Scorpio Horoscope, År 2019: Sammanfattning / förhandsvisning av året framöver för stjärntecknet ...
Läs mer

Scorpio Daily Horoscope

Scorpio Daily Horoscope, idag inom astrologi, förutsägelser ...
Läs mer

Scorpio 2019 Love Horoscope

Scorpio 2019 LoveScope {Love Horoscopes 2019} En horoskopguide till året framöver för kärlek, romantik och relationer för Scorpio ...
Läs mer

Scorpio Good Days-kalender

Scorpio: Goda dagar och bästa dagar för pengar, kärlek, attraktion, möjligheter, relationer, karriär och framgång ...
Läs mer

Scorpio Ascendant Horoscope

Scorpio Ascendant Horoscope Daily Horoscopes for Scorpio Ascendant (And Scorpio) Back Ascendant Sign Horoscopes: Följande horoskop för nuvarande ...
Läs mer

Mer om Scorpio Ascendant, Scorpio Rising Sign

Cafe Astrology tolkar Ascendanten i Skorpionen, Skorpions stigande tecken ...
Läs mer

Astrologi Zodiac Sign: Scorpio

Cafe Astrology tolkar Scorpio. Skorpionen i kärlek, hur Skorpionen kommunicerar: Sol, måne, Ascendant, Merkurius, Venus och Mars i vattnet ...
Läs mer

Scorpio Sun Sign Compatibility Matches

Cafe Astrology erbjuder solskyltkompatibilitet: Matchningar för vågen ...
Läs mer

  Presenterad på Cafe Astrology:

  Klicka för årliga prognoser

  ängel nummer 918

  Se våra detaljerade månatliga horoskop och våra dagliga horoskop.

  Mer att utforska på Cafe Astrology:

  • Cafe Astrology Home
  • Artiklar: Lär astrologi
  • The Astrology of Love & Sex
  • Kompatibilitet
  • Rekommenderade astrologiböcker
  • Bästa tider för affärsframgång, lycka och romantik och sexualitet
  • Webbplatsindex
  • väduren
  • oxen
  • tvillingarna
  • cancer
  • lejonet
  • Jungfrun
  • vågen
  • skorpionen
  • skytten
  • stenbocken
  • vattumannen
  • fiskarna