2017 Horoskopöversikt - 2020

2018Horoskop Översikt

2018 Översikt Horoskop

Följande är horoskop för kort översikt för året 2017. För andra årliga horoskop, se våra 2018 Horoskop för förhandsvisningar och 2018Love Horoscopes.

väduren
oxen
tvillingarna
cancer
lejonet
Jungfrun
vågen
skorpionen
skytten
stenbocken
vattumannen
fiskarnaÖversikt av 2017

Jupiter rör sig genom Vågens tecken fram till 10 oktober, och vi lägger stor vikt vid partnerskap, välrelationer och PR. Detta är en tid för att bygga våra diplomatiska färdigheter och medvetenhet om andras behov, utöver våra egna behov av partnerskap, kamratskap och samverkan. Jupiter i Vågen uppmuntrar samsyn, jämlikhet, kompromiss, rättvisa, partnerskap, fred, harmoni och diplomati. Konst, arkitektur, lag, matematik, medling och politik är möjliga vägar för ökad framgång. Det kan ökas användning av charm och nåd för att nå mål. Våra sociala färdigheter bidrar till vår känsla av uppfyllelse och lockar framgång.Leta efter möjligheter att växa och lyckas genom att förhandla, kompromissa, samarbeta, samarbeta och rådgivning under denna cykel. Sök även efter sätt att lära sig mer om relationer, juridiska frågor, sociala färdigheter, psykologi, skönhet och social rättvisa ämnen. Människor som har gett upp för att hitta en meningsfull en-mot-en relation eller partnerskap kan nu överväga. Relationer är långt ifrån status quo under denna Jupiter in Libra-cykel. Det kan finnas fler uppdelningar, försoningar och nya parningar eftersom vi lägger större vikt vid rättvisa och jämställda relationer. Det kan vara fokus på att vinna på något sätt genom våra relationer - att komma till en starkare position på ett betydande sätt.

Jupiter kommer att bilda ett torg med Pluto och en opposition med Uranus medan han övergår Vågens tecken. Vi kan vara ganska ambitiösa nu och känna att om vi sätter våra synpunkter tillräckligt höga kan vi uppnå allt. Men att trampa lätt nu, även om det kanske inte kommer naturligt, rekommenderas eftersom det är lätt att väcka motstånd. Vi kan ta för många intressen, aktiviteter eller önskningar. Tendensen nu är att i allmänhet driva för hårt och att ignorera de viktiga detaljerna. Detta är en tid då vi kan öppna oss för nya tankesätt. Men vi kan också för lätt undvika att ta ansvar för saker som verkligen betyder något. Med Jupiter som motsätter sig Uranus i Väduren för en bra del av 2018, vill vi ha våra nära relationer men vi håller också fast vid vår individualitet. T-torget med Jupiter, Uranus och Pluto kan utmana oss 2017. Vi vill ha allt nu, och något måste ge.Men genom utmaningar får vi belöningar. Vi ser fler och fler rop för etikett, nåd, fred, takt, rättvisa och social rättvisa. Vi kommer också att vilja se fler människor komma överens, särskilt de som vi vanligtvis inte ser enade. Vi kanske blir trött på ihärdig uppmärksamhet på ambitioner och jaget och börjar flytta från personliga och professionella dagordningar mot mer hänsyn till andra och uppmärksamhet på relationer.

Under Jupiters quincunxes till Neptune och Chiron, se till frestelsen att gå emot vår tro för att behaga någon - detta borde naturligtvis undvikas så mycket som möjligt. Det kan leda till ett gigantiskt "vad tänkte jag ?!" ögonblick längs linjen. Våra gränser kan utmanas när vi kämpar med att se var vi ska dra gränsen mellan stöd och möjliggöra andra.

Utmärkta tider för Jupiter i vågen transit inkluderar när Jupiter är i ömsesidig mottagning med Venus, härskare av Vågen, från 3 januari-3. Dessutom får Jupiter underbar hjälp från Saturnus medan den överför Vågen. Även om det bara officiellt perfekterar i augusti, är en Jupiter-Saturn-sextil i kula under en stor del av perioden. Det finns möjligheter att sätta igång våra planer. Vi är balanserade i vår strategi för nya ansträngningar, ser både potentiella fördelar och fallgropar, förbättrar vår bedömning. Detta inflytande hjälper till att kristallisera och låsa in lärdomar och ansträngningar som påbörjats under transporten.

Jupiter flyttar in i Skorpionen den 10 oktober och kommer att fortsätta att transportera Scorpio fram till november 2018. Jupiters transitering genom intensiv och passionerad Skorpion uppmanar oss att gå efter våra hjärtas önskningar. När Jupiter rör sig genom Skorpionen, lär vi oss och förstår att för att läka, måste vi skära ut "extras" och fokusera på det som verkligen betyder för oss. Eftersom Jupiters natur är extravagant måste vi skydda oss mot ”för mycket”. Moderation kommer inte naturligt till varken Jupiter eller Scorpio.

Detta är en period för att lära oss att omfamna våra känslor - att förstå dem, gå med våra känslor och uttrycka dem på en social nivå. Jupiter i Skorpionen uppmuntrar oss att växa och expandera på en emotionell nivå, och eftersom Skorpionen är fokuserad och djup uppmuntrar den oss att utveckla intimitet - med oss ​​själva och med andra. Där Jupiter för närvarande transiterar är vanligtvis där vi är benägna att hitta vår "glädje." Detta kan också vara en stark tid för gemensamma ansträngningar eller företag.

Med Jupiter i Scorpio, lockar vi den mest framgång och lycka när vi lägger våra "alla" i ett projekt eller ett företag, och när vi använder våra magnetiska krafter för att läka andra. Se upp för att du är besatt eller attityden att om det känns bra, borde vi gå för det.

Saturn överför Skytten till 19 december. Vi växer genom möjliga tester av tro, övertygelse och kunskap under detta inflytande. Tills vi anpassar oss till den här energin kan vi uppleva en rädsla för framtiden, några streckade hopp, oro för offentliga missnöje (en särskilt verklig oro för sociala medier) och rädsla för att hålla tillbaka, begränsad, begränsad, inte fri eller bur in. Justering kräver omdefinition. Detta är en tid för att släppa självförsvarande attityder som har hållit oss tillbaka, erkänna exakt var vi har överdrivet våra förväntningar och hitta nya, kanske mer autentiska sätt att vårda tro, hopp och vision. Vi ser var vi har varit övertygade, slarviga, berättigade och överdrivna, och hur dessa saker i slutändan har bidragit till stagnation, frustration eller svik. Denna transitering handlar om uppriktighet och äkthet. ”Kvalitet över kvantitet” gäller. För att verkligen kunna dra nytta av och lära av denna period måste vi acceptera att vissa alternativ kan vara begränsade för att kunna njuta av ett enklare och mer uppfyllande liv.

Saturnus torg till Neptune är över nu. I år har vi en underbar Saturn-Uranus-treen i brandskyltar som stöder byggande eller ombyggnad av långsiktiga strukturer i våra liv som verkligen fungerar för oss. Detta är en tid då det är mer troligt att vi gör det vi tycker om och njuter av det vi gör, särskilt relaterade till karriär-, arbete- och livsvägsfrågor, men vi sträcker oss även till andra livsområden. Ändringar vi gör tenderar att vara avsiktliga eller beräknade. Originalidéer kan ta form eller så kan de utvecklas ganska framgångsrikt nu. Det finns en möjlighet att kombinera stabilitet och förbättring eller spänning framgångsrikt. Detsamma kan sägas om innovation och tradition.

Saturn flyttar in i sitt eget tecken, Stenbocken, den 19 december och kommer att transportera Stenbocken fram till år 2020. Saturnus klarar sig mycket bra i Stenbocken, ett tecken på att den härskar, även om det kan vara ett ganska insulärt, snävt fokuserat inflytande. Detta är en tid för att kolla in oss själva och strukturerna i våra liv för att se om vi följer reglerna och uppfyller vårt ansvar. Oxen, Jungfru, Skorpionen och Fiskarna får stabiliserande energi. Mer om detta i 2018-översikten.

Den sista förmörkelsen i Virgo-Pisces-polariteten inträffar som en Lunar Eclipse i februari i tecken på Fiskarna. Detta är den sista drivkraften för att lösa konflikter relaterade till balans mellan arbetsliv och liv, service och känslomässig och fysisk hälsa. Under större delen av 2017 faller förmörkelser emellertid längs Leo-Vattumannen-axeln. Dessa förmörkelser handlar om att få en bättre balans mellan romantik och vänskap, och mellan att uttrycka oss på personliga och opersonliga sätt. De tjänar till att driva oss in i ett tillstånd av ökad medvetenhet om brister i våra vänskap, attityder till andra och gruppaktiviteter. Ändringarna är på gång! The North Node flyttar från Jungfru till Leo omkring maj. Med Nordnoden i Leo från maj framåt utmanas vi att vara mer stolta över oss själva som unika, kreativa, kärleksfulla individer.


väduren

Nära partnerskap kan vara en riktig glädje under 2017, kära Väduren. Du föredrar att spendera en-mot-en tid än att interagera i gruppinställningar. Det är ett mycket starkt år för dig som söker ett lyckligt partnerskap. Andra tenderar att vara stödjande, hjälpsamma och positiva. Samarbetsmöjligheter är stora. Några av er kommer att bilda ett partnerskap som antingen leder till äktenskap eller på annat sätt är betydande, andra kommer att förbättra en befintlig nära relation, och de flesta kommer att få mycket glädje från deras relationer med betydande andra. Nya partners som träffades i år känner sig sannolikt mycket som en frisk andedräkt. Utmanande relationer, eller utmaningar i relationer, tenderar att bli kvar. För vissa blir romantik lite mer allvarlig, men "rolig-allvarlig." En del av er kommer att bli kär eller återigen engagera sig i en nuvarande älskare.

Frihet och individualitet är viktiga ingredienser i dina relationer. Men senare under året, särskilt från och med oktober, kommer du sannolikt att begära en djup anslutning. Du går in i en årslång cykel som förbättrar din intima värld och din relation med dig själv när du omfamnar dina djupare behov. Detta kan vara en lysande period för återbetalningar, gåvor och support. Det är också kraftfullt för rådgivning, psykiatri och självförbättringsinsatser.

Att förbättra dina färdigheter kommer att vara ett fokus under 2017, och några av er kommer att göra det formellt och dra stor nytta av det. Det finns ett växande behov av att slå sig ner med din utbildning eller lära sig mer specifika färdigheter snarare än breda ämnen nu. Detta är en utmärkt period för kompetensutveckling oavsett din ålder, och du vill förbereda dig för cykeln som börjar i slutet av 2018 när Saturn når toppen av ditt solschema. Saturn uppmanar dig att disciplinera dig själv i ditt yrkesliv och påminner dig om vikten av struktur, ansvar och rykte. En karriärtopp av slag är på väg.

I mars och april får vi några backtracking inom områdena förhållanden, partnerskap och ekonomi. Ta dig tid att granska dessa frågor med ett öga på att förbättra dem. Du granskar dina känslor om kärlek och nöje. Du kommer sannolikt att vara fokuserad på tidigare relationer snarare än att driva framåt socialt. Du kommer verkligen till din egen från mitten av maj till den första veckan i juni när möjligheter att främja dina personliga intressen och planer dyker upp. Du är också mycket tydligare om vad som ligger i ditt hjärta, och det hjälper dig att fatta rätt beslut för dig.

Tunga planeter påverkar direkt sektorerna i ditt diagram som styr hur världen ser på dig, både professionellt och personligt. Du fortsätter att röra dig från falska vägar som inte längre tjänar dig bra, eller du förvandlar dem till mer lämpliga. I år kommer du sannolikt att få saker att gå smidigt, även om du fortfarande är ganska oberoende och ibland rebellisk.

Uranus har varit i ditt tecken i flera år och har ett litet sätt att gå innan han flyttade till Oxen 2018-2019. När Uranus först stimulerar din Sun eller Ascendant, kan du upptäcka att du agerar - uppror, till och med. Detta kommer att hända 2018 för dem som är födda 11-18 april. När du blir mer van vid sin energi är du mer aktiv än reaktiv. Plussidan med detta inflytande är att du känner dig fräschare, mer energisk, yngre och mer uttrycksfull. Du kan befria dig från begränsande situationer och attityder. Var dock försiktig så att du inte främrar andra med en självcentrerad, defensiv inställning.

Du är i en fantastisk position att få ditt liv sorterat på viktiga sätt i år. Bättre rutiner och mer konsekvent uppmärksamhet på hälsa och välbefinnande är starkt. Du kan komma till en bättre balans mellan arbetsliv och liv genom att automatisera en del av ditt arbete eller komma med nya sätt och metoder för att göra saker du tidigare har gjort. En partner eller till och med ett potentiellt partnerskap kan spela en viktig roll för att hjälpa eller motivera dig att få mer ordning i ditt liv. Detta kan vara en tid för att hitta mer glädje i livet från att förenkla. Några av dina vildare idéer kan förverkligas i år.

Se även 2018Aries Preview Horoscope.

Se även detaljerat 2018 års horoskop för Väduren.

oxen

De större rubrikerna för ditt år framöver har att göra med arbete, hälsa och partnerskap, kära Oxen. Detta är också en viktig period i ditt liv för att förbättra ditt hem och familjens upplevelser. Mer glädje kan upptäckas i dina dagliga rutiner och ditt arbete 2017. I oktober går du in i en lysande årslängd för belöningar genom partnerskap.

Arbetet är särskilt tillgängligt för dig, och du stöter väl på jobbintervjuer om du behöver dem i år. Det finns en stark potential för ökad arbetstillfredsställelse och yrkesutnyttjande, även om tendensen att ta för mycket bör hanteras. Jobb som involverar hantering av andras resurser, redigering och forskning kan särskilt trivas. Speciellt i augusti är du i en stark position att göra långvariga och påverkande livsstilsförändringar.

Hälsa kan dramatiskt förbättras, och du kanske tycker att du tar mer glädje av att hantera den. Du kanske tycker om att läsa etiketter och göra rätt val. Detta är en bra period för uppmärksamhet på fysisk kondition och hälsorutiner, eftersom du är mer medveten om hur dessa positivt påverkar din energi och självförtroende.

Från mars till slutet av april är du i en period av relativ reträtt och kanske limbo för några av er. Detta är en tid för att titta tillbaka innan du går framåt. Medan Venus retrograderas (exakta datum är 4 mars - 15 april, men det kan vara lite farlighet i de omgivande dagarna), är du inte lika säker på dig själv och gissar inte gissa dina beslut. Regler och planer verkar förändras. Vägspärrar och förseningar hjälper inte. Tidigare kärleken kan dyka upp igen, oavsett om de gör det i köttet eller minnen fyller ditt sinne. Kärlek kan bli komplicerad på grund av detta, och du kommer att behöva avgöra om dessa kärlekar är i ditt förflutna av en god anledning. Men du kommer ut ur den här perioden och ser saker med nya ögon och bättre för det. Detta är en tid för personlig granskning när du kan överväga vissa delar av ditt liv och hålla mer för dig själv. Helst kommer du i kontakt med ditt hjärts önskan efter denna granskningsperiod och du går framåt med mer självförtroende och tydlighet.

Det finns en fortsatt drivkraft för att ta hand om dina skulder och för att ändra din livsstil för att integrera bättre vanor. Men i år åtnjuter du denna process mer. I själva verket är arbete och hälsofrågor roligare och mer engagerande än vanligt. Du kanske tycker om att omarbeta din diet eller göra lite extra arbete om du har spännande nya mål i åtanke. 2018 är ganska utmärkt för att förnya eller återupplysa din önskan att behärska dina rutiner. I din entusiasm kan du ta på dig mer än du kan hantera ibland, men för det mesta är du i en motiverad sinnesram.

Även om 2015-2018 medförde fler möjligheter att umgås och njuta av, kanske nya relationer inte har varit särskilt allvarliga eller långsiktiga i kvalitet. Åren 2018 och 2018 ger partnerskapmöjligheter av en mer allvarlig, engagerad eller involverande karaktär. Detta inflytande börjar i oktober 2018 och löper fram till november 2018. Det kan finnas en relation som ger dig mycket glädje i ditt liv - en anslutning som sätter ett studs i ditt steg. Mer frihet kan vara nödvändig för befintliga partnerskap. Det är osannolikt att du inte längre tålar föråldrade eller livlösa rutiner och dynamik i dina relationer. Det är mer fokus på kvalitet snarare än kvantitet i ditt sociala liv. Det kan finnas flera möjligheter i relationsavdelningen - en förlägenhet med rikedom för vissa!

Karriär och familj behöver särskild hantering, och det är nödvändigt att komma till en balans mellan energi mellan de två i år. Stora belöningar kommer till dig genom mer uppmärksamhet på ditt hemliv och familj, så svårt som det kan vara då och då. Att byta roller på hemmaplan är möjliga, och du är mer bekymrad och engagerad i såväl familjeprojekt som inhemska projekt 2017. Du kanske gör fler investeringar i ditt hem och din familj, både energiskt och ekonomiskt sett.

Från mitten av oktober och framåt börjar en årslång trend som ger fördelar till och från relationer. Detta är en kraftfull tid för en-till-en-förhållande, rådgivning, äktenskap, gemensam lag äktenskap och affärssamarbete. Det är en utmärkt period för att få konflikter till fredliga och rimliga lösningar och för ömsesidigt fördelaktiga arrangemang. Hjälpsamma människor kommer in i ditt liv nu. De kommande två åren är faktiskt särskilt gynnsamma för stöd från andra.

Se även 2018Taurus Full Yearly Horoscope och 2018Taurus Preview Horoscope.

tvillingarna

Detta är ett starkt år för tillfredsställelse från det arbete du gör och för romantiska överraskningar, kära Tvillingarna. Under stora delar av 2017 rör sig Great Benefic, Jupiter, i harmoni med ditt eget tecken och pratar om din romantik och nöjesektor. Du tar stress och tryck från vardagen i steg i år. Din kan-attityd är din bästa tillgång just nu! Det är ett underbart år för att upptäcka kreativa talanger eller hobbyer, samt för att hitta nya och spännande butiker för självuttryck och underhållning.

Fler och nya sätt att ha kul är tillgängliga för dig i år, oavsett om det är på grund av många sociala engagemang, en vän (ny eller etablerad) tar dig ut oftare, du snubblar på ett nytt sätt att möta romantiska utsikter, eller om du bara ser för fler aktiviteter som motiverar dig. För dig som söker kärlek är det mycket möjligt att träffa en speciell person. Du strålar energi som gör dig mer attraktiv, och som ett resultat är möjligheterna så mycket starkare för romantisk uppmärksamhet. Några av er kommer att upptäcka nya hobbyer, återuppliva gamla med förnyad entusiasm eller utveckla latenta talanger. Andra kommer att vara mer intresserade av sport eller andra former av rekreation och få mycket glädje av dessa aktiviteter. Barn kan tänka sig starkare i ditt liv. Detta är en tid för att lyckligt binda med dina barn om det är tillämpligt. Med ökat fokus på ditt romantiska liv eller din personliga verksamhet kan det finnas vissa kollisioner med vänner ibland i år. Men att känna igen områden med överskott och arbeta för en bättre balans kan leda till en tillfredsställande upplösning.

Året 2018 bringar fullhet till ditt sociala liv, till romantik, till kreativitet och till ditt liv med barn. Ett partnerskap kan dra nytta av mer fritidsaktiviteter eller ett kryddat romantiskt liv. Vänner kan misslyckas med den tid du ägnar dig åt romantiska eller kreativa frågor och ekonomiska begränsningar kan också väga tungt om du spenderar för mycket på underhållning eller hobby, men så länge du inte betonar den roliga sidan i livet så mycket att andra områden i livet lider, bör du hitta denna period i ditt liv mycket rolig.

De av er som letar efter ett bättre jobb kunde hitta det, särskilt efter 10 oktober. Arbetssökande kommer att stråla ut mer självförtroende och locka till sig. Detta tema kommer att hålla sig med dig under stora delar av 2018 också. Många av er kommer att uppleva mer tillfredsställelse från ditt jobb, förbättrade arbetsvillkor och / eller bättre hälsa. Nya jobberbjudanden kan vara en del av bilden nu. Även om arbetet ibland kan vara hektiskt, tycker du om att ta hand om alla detaljer, och att vara efterfrågad efter dina färdigheter kan vara en mycket trevlig känsla! Vet dock när du ska säga nej, eftersom ditt förtroende för ditt arbete kan leda till att du accepterar fler uppgifter än du rimligt kan hantera. Men du flyttar in i en utmärkt period för mer kreativt och tillfredsställande arbete.

Detta är en tid för att vara särskilt stolt över din användbarhet för andra. Du intresserar dig mer för både arbete och hälsa under årets sista kvartal, och det är en utmärkt tid att upptäcka nya och till och med roliga hälso- och fitnessrutiner. Det är också en mycket gynnsam tid för husdjur.

Relationer testas och du kanske känner att om du inte har ett bra partnerskap, skulle du hellre inte ha något. Många av er kommer att stärka relationerna, och även om det inte nödvändigtvis är lättsamt kommer du att skörda belöningen senare. Andra känner sig lite pressade eller ensamma när du hittar ditt sätt och upptäcker vad du verkligen behöver och vill ha från en betydande annan. Påverkan som driver för dig att bli seriös när det gäller partnerskap pågår till mitten av december och fortsätter sedan. Några av er kommer att göra stora åtaganden i år, och andra kan avsluta en långsiktig relation - det beror väldigt mycket på hur starka befintliga förhållanden är.

Trots detta är detta en utmärkt period för stabila relationer med vänner och partners. Det kan vara underbara möjligheter att njuta av förhållanden som är både stadiga och acceptabla. Du kanske balanserar den strängare, mer traditionella, regelorienterade energin i partnerskap med de progressiva elementen i vänskap och individualitet. Att kunna vara beroende av andra lite mer utan att offra för mycket i spännings- och självständighetsavdelningen är ett tema. Detta är en utmärkt tid att uppdatera och renovera, särskilt i ditt sociala liv. Om relationer kan använda lite extra uppmärksamhet, gör det.

Se även 2018Gemini Preview Horoscope.

Se också detaljerad 2018Yearly Horoscope för Gemini.

cancer

Det finns mer hårt arbete att göra och ökat dagligt ansvar för dig under 2017, kära cancer, men du kommer också att verkligen njuta av dig själv. En gång vart tolv år kommer Jupiter in i din romantik och kreativitetssektor, och detta är ett av dessa år, som börjar i oktober. Merparten av året är familjesaker stabiliserade och en källa till stort glädje, glädje och ökning. Några av er flyttar till större eller rymligare boende. Andra finner familjemedlemmar mer stöd för dina behov och önskemål. I vissa fall kan det ökade fokuset på familj och hem känna sig lite för överdrivet! Men du bör verkligen dra nytta av den här tiden för att förbättra frågor om hem och familj.

Jupiter fortsätter att föra fullhet till din inre värld, familj och hemliv i år fram till oktober. Du utökar dina känslor av komfort och värme i dig själv och med familjemedlemmar. Några av er kan bokstavligen utvidga din familj och välkomna nya "tillägg." Det kan vara underbara möjligheter att arbeta hemifrån för vissa. För andra kan det vara starka fördelar med arbete relaterat till inhemska frågor, familj eller hem och egendom.

Relationerna är intensiva, seriösa och förändrade i år, men de har också potential att vara mycket givande. Djupet i dina anslutningar är vad du söker. Medan dina en-mot-en-anslutningar verkar innehålla mycket drama och känslomässiga upp- och nedgångar, lär du dig mycket om dig själv genom dem.

Det kommer att finnas tider i år då du känner dig tydligt överarbetad och när du inte alltid känner att du får det erkännande du förtjänar för ditt hårda arbete. Förändringar och förändringar i fördelningen och källorna till dina pengar beror sannolikt på förmörkelseåtgärder under 2017. Detta är en viktig tid för att reda ut din ekonomi. Att ta betalt av din inkomst ger utmärkta belöningar från maj framåt.

Karriär fortsätter att vara lite av ett vildkort för dig med Uranus längst upp i ditt diagram. Antingen går du mot att identifiera dig med en ny väg, eller så införs några förändringar som tvingar dig att tänka om saker och ting. Det finns emellertid tydligt stöd längs dessa linjer som anländer till 2017. Du kanske till och med upptäcker ett sätt att njuta av fler friheter i ditt arbete samtidigt som du håller en stadig lönecheck. Även om dina praktiska ansträngningar och din kreativa vision kanske inte har gelat bra med varandra de senaste åren, kan du få dessa saker att fungera för dig under 2017. Att tillämpa traditionella metoder på dina innovativa idéer kan vara mycket framgångsrikt nu.

En av de bästa sakerna du kan göra för dig själv under 2018 är att finjustera ditt arbete, hälsa och dagliga rutiner. Du behöver mer struktur när det gäller dessa saker, och även om det kräver ansträngning och uthållighet, tackar du dig själv för att du gör det. Ordningsledighet kommer att vara kraftfull, och närmare uppmärksamhet på tidsfrister, detaljer och regler kommer att hjälpa till att rensa ditt sinne och känslor så att du känner dig friare att njuta av dig när nöjen ringer, vilket det troligtvis gör ofta!

Från och med oktober kommer nya möjligheter att verkligen njuta av dig genom rekreation, fritidsintressen och andra nöjen att komma ditt sätt. Romantiska möjligheter utvidgas också. Du kommer att upptäcka nya butiker för att uttrycka dig kreativt och lekfullt. För några av er kan en arbetsrelation förvandlas till något mer, eller medarbetare kan vara integrerade i att utsätta dig för en ny hobby, olika och spännande former av rekreation eller romantiska möjligheter. Det kan vara exotiska upplevelser i ditt liv från november fram till 2018. Tro och förtroende för andra ökar. För er som är författare eller arbetar med försäljning är detta en särskilt bra period för att publiceras eller öka ditt inflytande. Samtidigt påverkar ett moget, ansvarsfullt och engagemangsorienterat inflytande de nära relationerna som börjar i slutet av 2017, så du kommer sannolikt att få allvar med ett partnerskap.

Se även 2018Cancer Preview Horoscope.

Se även detaljerad 2018Yearly Horoscope for Cancer.

lejonet

Du fortsätter att njuta av att lära och utvidga dina intressen i år, kära Leo, och du får erkännande för dina idéer och insikt. Du kanske känner dig utspridd då och då, men du får din fot, särskilt när året går. En romantisk relation eller kreativa projekt kan vara stabila och engagemang.

Du fortsätter att utveckla färdigheter för att skriva, tala och undervisa under 2017. Färdigheter och kunskaper som man fått nu kan vara mycket lönsamma och användbara de kommande åren. Du tar med dig massor av kreativitet till dina kommunikationer. Det kan finnas intressanta möjligheter som dyker upp genom kurser, möten, syskon, grannar och klasskamrater. Kärleksrelationer kan börja genom strävan efter lärande och mentala intressen igen i år. Nya och förbättrade sätt att pendla och ansluta är också i fokus.

Även om du kanske har känt att din strävan efter nöje och lärande kolliderade med ditt arbete eller kreativa sysselsättning tidigare år, kan du skapa en fin balans mellan det gamla och det nya såväl som det praktiska och experimentella. Behovet av att spänna ner är verkligen verkligt under 2017, men du kan kreativt kombinera arbete och nöje eller kompetensutveckling med ditt ansvar så att du inte känner dig överbelastad eller pressad av en "antingen / eller" situation.

De människor du möter eller som har mest inflytande på dig i år tenderar att hjälpa dig att styra dig i rätt riktning när det gäller ämnen att fokusera på eller arbeta för att investera dina energier i. Det är osannolikt att det inte är direkt vägledning, utan snarare kan de se var dina verkliga talanger ligger lite tydligare än du för tillfället.

Förmörkelserna i år skjuter och stöder dig att definiera ditt liv i termer av ditt partnerskap behov, att föra upp teman för samarbete kontra självständighet. Detta är en tid för självupptäckt som också tar hänsyn till partnerskap. Du frågar dig själv hur du kan uttrycka dig autentiskt och också nå dina relationsmål. Detta kan vara en period med en förändring av relationstatus för många Leos.

Tillfälliga relationer mognar och blir allvarligare i år. I allmänhet går du mot djupare tänkande och önskan om djup och mognad i dina anslutningar till andra. Även om året är bra för ditt sociala liv totalt sett kommer du troligtvis att gå lite mindre, gynna kvalitet framför kvantitet när det gäller din fritid och romantiska liv eller kombinera arbete med rekreation mycket effektivt. Du kanske inte har tid, eller mindre lutning, till rekreation, underhållning och hobbyer, kanske föredrar du att hälla dina energier i mer konstruktiva kanaler.

Föräldrar kan investera mer pengar och tid i sina barns hobbyer eller hitta på att skapa mer struktur för sina barn. Kreativa sysselsättningar som mest lockar dig nu är de som ger konkreta belöningar och du kanske lägger mer energi och arbetar i dina egna hobbyer. Sammantaget är Saturnus inflytande i år bra för att känna på banan, stabil och stark nog för att möta livets utmaningar. Du är mindre benägen att göra rebell eller reagera 2017, och mer benägen att leva på ett mer autentiskt sätt - riktigt för dig själv.

Dina syskon, bekanta och grannar kan vara källan till underbara möjligheter i år, så lyssna på vad de har att säga. Under 2017 öppnas dina ögon för nya upplevelser och trossystem. Några av er (främst de som är födda 13-21 augusti) åtnjuter en period av unikt självuttryck, insiktsfullhet och känsla av frihet.

Gå inte vidare med resmöjligheter och förbindelser som skapats med människor utomlands eller av en helt annan kultur än din för de Leos som inte redan har gjort det. Dessa upplevelser kan vara öppnande och gynnsamma.

Förmörkelserna i år lägger särskilt fokus på utgifterna (du måste ta hand om din ekonomi) såväl som dina relationer med andra (du måste hitta en balans mellan oberoende och ditt behov av andra människor i ditt liv).

Du söker efter något mer tillfredsställande och djupt tillfredsställande på arbetsfronten, och denna trend kommer långsamt att utvecklas under de kommande åren. På vägen verkar händelser konspirera för att driva dig i den riktningen. Många Leos (och särskilt Leo Ascendants) kommer att starta eller växa företag nu och 2018 som kommer att gynna dem under många år framöver. Detta kommer inte utan hårt arbete och uthållighet, men du kommer sannolikt att njuta av processen mer om du arbetar med de saker som verkligen betyder något på lång sikt.

Lusten att flytta till ett större hem eller skapa en illusion av mer utrymme genom att eliminera röran är stark under årets sista kvartal. Om omständigheterna tillåter det kan detta vara en bra tid att starta nya projekt eller till och med en långsiktig verksamhet.

Se även 2018Leo Preview Horoscope.

Se även detaljerad 2018Yearly Horoscope för Leo.

Jungfrun

Du börjar året med ett starkare behov av att känna sig rotade, säkra och bekväma, kära Jungfru. Om du har spelat dina kort rätt kan en höjning, bonus, stor gåva eller någon annan materiell ökning komma in i ditt liv. Även om materiella fördelar inte är uppenbara under Jupiters transitering av ditt andra solstolshus (fram till oktober), kan det vara en tid av övergivenhet och överflöd. Det är en bra tid att bygga vidare på befintliga projekt och företag samt att vidareutveckla dina talanger.

There are likely to be some pressures on the home front in 2017, but also opportunities to really get your domestic life into order. Organizing or reorganizing your home, downsizing and streamlining where necessary, and establishing better and more efficient routines will be helpful. Gone is the theme of previous years where you felt a conflict between the old and the new. In the past, you've often weighed the pros and cons of sticking to tried and true patterns and moving forward to unexplored territory. This year, there are distinct opportunities to combine these things creatively. Your strong desire to reach new levels of achievement and success no longer clash as rigidly with your desire for security by keeping the status quo.

Some of you are struggling with a clash of values when it comes to a love relationship and for some of you, with children, however. Overspending may be an issue this year that you'll want to nip in the bud. Many Virgos are discovering creative talents you never knew you had, as well as gaining more confidence about sharing and expressing them. As a Virgo, you can sometimes find it difficult to give yourself enough credit or value. However, harnessing the power of Pluto, although a little tricky at times, can help you learn to love and value yourself more. Focus on healing and strengthening by ridding yourself of attitudes and habits that make you feel less than powerful.

Home life continues to need extra attention and effort in 2017, although the long-term influence that drives this theme comes to an end in mid-December, so many of you will be wrapping things up in this regard. As well, you get more support this year than you have in the past for getting your home and domestic life into order. Financial and emotional support is easier to rally up. Even so, you might be feeling the weight of responsibilities and feel “alone in charge” at times. You will be attempting to bring more structure and order to your home life, as you may be feeling a little stifled in your current surroundings until you do. In recent years, when it comes to home and family, there have been times that you feel the walls are closing in on you–there may have been a sense of heaviness when it comes to your responsibilities, or you literally feel cramped in your personal space. However, you have the chance to restructure your domestic life by reorganizing your personal space as well as your routines and schedules.

An eclipse in February completes a set that was quite personal for you as you explored your needs for both relationships and independence. This is the final cosmic nudge towards improving or solidifying a partnership. A retrograde cycle of Venus from March 4-April 15 can lead to more review of your feelings and can temporarily complicate a relationship. From May forward, you know your heart, and you are ready to make decisions. You're also in an excellent position to add more healing and relaxing activities to your routine. You recognize the benefits of coming to a better work-life balance.

Relationships with siblings and possibly neighbors can be stimulating and even healing from October forward, and activities close to home (and on or in the home) are very appealing now. This period in your life is a time for building a solid foundation. Understand that moderation at this point in your life is necessary for your spiritual growth and your physical body as well.

The last quarter of the year can be quite fabulous for winning others over to your ideas and plans. You are also quite hungry for new learning experiences and personal interests or projects, and while you can have a lot on your plate, you're likely to thoroughly enjoy learning, connecting, and sharing your ideas with others. Partnering up to learn or work can be in focus. Saturn moves in at the tail-end of the year to support your efforts to meet your responsibilities. You begin an excellent cycle for a steadier love life and profitable hobbies.

See also 2018Virgo Preview Horoscope.

See also detailed 2018Yearly Horoscope for Virgo.

vågen

2018is a year of “out with the old, in with the new, ” dear Libra, as you continue a trend from the last quarter of 2018that keeps you looking forward and chasing new beginnings. You are determined to change your life for the better and to be a better person as well. You are likely to feel that you're moving forward and growing, craving more freedom and independence, and perhaps facing some endings as a result, but nothing that you cannot handle.

Improving your skill set may be necessary for your work, and even if it isn't required of you, you should probably look into getting formal or even informal training. You tend to have less time for acquaintances in 2017, and perhaps even for your family at times. Small talk no longer seems to satisfy you, and you could feel quite a bit of pressure to make better and more efficient use of your time.

Periods surrounding Jupiter's opposition to Uranus, your romance planet, are strong for romance, pleasure, recreation, self-expression, and creativity, although events tend to be sudden or surprising. This aspect peaks in March and September. However, this is unlikely to be a time for committing yourself to something – you're experimenting and having some fun now.

Venus, your ruler, turns retrograde from March 4-April 15, and this is a period for review, introspection, and reflection. It's not the best time to make important decisions, but it's excellent for looking at your love life and your own feelings with new eyes. May and June are strong for knowing your heart and pursuing what or who you want.

Prepare yourself mentally for communication and transportation issues – mechanical breakdowns or more repairs may be necessary, particularly in April and November. Getting from A to B may be a little more stressful at these times, for any number of reasons. Those of you in the midst of studies should probably watch for sudden changes of heart in terms of the subjects you're focusing on. Consider whether switching around programs is really worth the extra time. If it truly is, then go for it.

You are communicating with more authority or honing your knowledge in a particular trade or area of knowledge/expertise. However, some people in your life might complain that you are not as available for idle chit-chat. You are working harder this year at communicating more effectively and building your level of expertise. You are dissatisfied with sloppy learning or holes in your thinking and want to refine your skills and knowledge.

In recent years, the status quo has been blown out of the water when it comes to partnering. You've likely experienced experimental or alternative ways of relating, whether this was voluntary or not. This year, this comes together better for you — you're making things work. Your view of relationships and what you need (and don't need) from them is changing. This long-term influence will wrap up in 1-2 years, and you'll benefit from living your life according to your own values, not simply reacting to what others are (or aren't) throwing your way. Rebelling can, eventually, lead you back to yourself with greater understanding, and this is “where you are at” going forward.

This is not to say that love relationships are smooth sailing. In fact, big changes in the dynamics of close partnerships (personal and business ones) are necessary. You will need to allow a partner more freedom and space, and there will be times when you feel that you suffer as a result (particularly when Jupiter in your sign opposes Uranus in Aries, the sign that represents “others” in your life). If you allow others more freedom, you should also feel free to take some for yourself. However, recognize when you're making too many points, as this can prevent bonding. There can be joy in your partnerships, and some blessings, but also some uprooting.

An influence with you from October forward has you knowing your value and attracting more money or possessions into your life. Many of you will enjoy a pay increase and/or more recognition for your capabilities. You are valued, act like you deserve to be valued, and as a result, attract better fortune.

Look for opportunities to make your life more comfortable, and to make extra money – chances are, these abound. This influence will stick with you as you move into 2018.

However, in the final quarter of the year, watch for overindulgence — be kind to your future self! More advice: you may be so tied up with projects that you have less time to fraternize with siblings, neighbors, and acquaintances than you used to, and they're likely to feel the withdrawal. While attention to other matters seems to take precedence, don't wall yourself up too much.

See also 2018Libra Preview Horoscope. See also detailed 2018Yearly Horoscope for Libra.

skorpionen

A satisfying year is ahead for you, dear Scorpio! Jupiter will move into your sign in October, stimulating a personal new beginning of sorts and upping your personal magnetism to new heights. Until then, you are in a strong period for healing and for doing inner work. This is an excellent year for business ideas, work, and health.

Work is likely to take an exciting new direction. Work patterns may not have been especially regular in recent years, and while this trend continues in 2017, you are better able to make them work for you instead of against you. You are seeing that your health needs are unique and you may feel that no one formula is going to keep everything balanced. Some of you will be exploring alternative health supplements and methods with more success. Solid opportunities for increasing income from your job arrive this year, as well as sponsorships, loans, refunds related to health, and other such forms of support. Even so, financial improvements come through hard work and are slow and steady with Saturn in your income sector virtually all year.

Generally speaking, matters are not moving quickly when it comes to personal finances, and this is necessarily so. The year demands that you tighten up your spending and pay more attention to budgets. It's a great year for getting spending under control and for getting rid of clutter. The tendency to worry about money could be high, but don't go overboard with it. Caution and realism are good, but worry is unnecessary and wasteful. Work is very rewarding this year and some of you are realizing a dream related to your work or job.

There is a possibility that a reduction in personal income, or the perception that you don't have enough, can lead you to seek out more support from outside sources. Be as patient as you can when it comes to money in 2017. Think twice about taking on new expenses and new debts. Consider whether they're actually worth the added worry! Gear up your mindset to consider the long term. Most of you are already doing so, and if not, you get great support for taking care of business realistically and more efficiently this year.

Nine to five is unlikely to bring much satisfaction, and you might experiment with new schedules or working from home, which can point to more flexibility, although effective time management becomes necessary. Altogether new routines will be necessary. Communication and learning continue to be areas of evolution and change in your life. Your powers of influence run exceptionally high – others are truly listening to what you have to say. You may also find great pleasure in research or other serious studies. Shifts in the distribution and sources of income are also likely this year.

From October forward and for the following thirteen months, the planet of plenty graces the sign of Scorpio, bringing noticeable improvements to your environment as well as self-confidence to your personality. You are filled with faith in the universe – faith that everything will work out. Du känner dig betydligt friare att vara dig själv, och andra tenderar att acceptera dig lättare. Du kanske måste skydda dig mot att bli för full av dig själv eller alltför självintresserad. There is also a risk of overindulgence. Until October, you are likely to find more joy in solitude and time to yourself. You are building your inner confidence. There can be real benefits to work done and actions taken behind the scenes.

Until October, you pay special attention to your spiritual life as well as your need for privacy. You can be especially supportive of others during this period, sometimes to an extreme extent. At times as well, you might feel like escaping into your own little private world, where it seems safer and happier. In a general sense, with Jupiter in your privacy sector, you don't feel especially equipped to make big changes or choices. By October, you are ready to ask for what you deserve! This is when Jupiter begins its year-long transit of your own sign. Every twelve years or so, Jupiter transits one of the twelve zodiac signs typically for about a year. This happens for you starting in October 2018and running until November 2018, and represents a positive new beginning for you.

People in your life who have grown accustomed to your “laying low” and the support you've given them with few conditions may need to adjust to this rebirth of sorts. However, overall, this is a positive transit in which you are coming into your own, discovering your need to express yourself, and drawing upon inner stores of confidence. Influences near the end of 2018are excellent for romantic relationships and inspired creative projects.

See also 2018Scorpio Preview Horoscope. See also detailed 2018Yearly Horoscope for Scorpio.

skytten

The year ahead continues to add personal responsibilities to your plate, as 2018did, dear Sagittarius, but 2018also offers some real joy in your relationships and projects. You continue to learn how to stand on your own two feet, but you're reaching out to others and people tend to be supportive. Your business income improves, and you continue to focus on going after your fondest hopes and wishes, moving beyond only material and career goals. 2018is a fabulous year for networking and establishing pleasant (and, in some cases, possibly even profitable) friendships and group associations. Those of you in business for yourself could see an especially profitable year. Finances require some adjustments this year, and it's important to watch for stretching too far.

Saturn continues to move through your sign, and its presence is most strongly felt by those born in the third decan of Sagittarius. Sagittarians born December 12-21 may face increased responsibilities this year, while those born earlier have moved beyond the critical period of this influence. You could be taking yourself more seriously, and feeling some pressure as a result. Your worst enemy now is the tendency to be self-critical. Keep your sense of humor! Look for ways to improve, but don't get down on yourself for mistakes or regrets.

However, Saturn is moving through the final year in Sagittarius, ending its transit on December 19th and not to return for 28 years. As Saturn finishes up in your sign, it relieves you of extra responsibilities and concerns. Ideally, many of you are feeling a lighter load. The weaker areas of your life have been revealed and you've either strengthened or let go of them. You are stronger on your feet and more self-sufficient. By the end of 2017, you may very well feel that you can handle pretty much that comes your way. Even so, there is a humbler side revealed now as you have a more realistic sense of what you can accomplish and the limits of time and energy. A new cycle of buckling down with personal finances then begins.

Saturn in your sign is and has been sobering at times. This year, a stronger, more realistic, and more mature “you” emerges. As well, you're loosening up more and more as Saturn gets support from innovative Uranus. This can be good news for your love life as things seem to settle. In recent years, there may have been some unreliability or changeability in love, and while this remains a theme in 2017, you're finding ways to make it work. This influence suggests support from children, a romantic partner, or a creative project, or great interests in these areas that help you to build your confidence. There is more enjoyment in your life as you come to a better balance between work and play; and between responsibility and recreation. When it comes to love, review and reflect rather than make big decisions from March to mid-April. Delays may be blessings in disguise at this time.

Pressures and responsibilities notwithstanding, there can be exciting social developments in 2017. This is a time for making interesting connections. You particularly enjoy networking and sharing your expertise with your associates. Your social circle is expanding, although you might want to watch for excesses in this area. While the saying goes that you can never have too many friends, you don't want to spread yourself thin. Similarly, avoid beginning so many new projects that you scatter yourself across them. You can be proud of your contributions to work and group efforts.

From October forward, you can experience a greater love of solitude. It's not that you're unsociable during this period – it's more about feeling quite comfortable when alone, and there's an important difference between the two states of mind. As well, you will find that putting others' interests ahead of yours tends to bring you the most rewards. You may be doing a lot for others, but you'll be enjoying doing it! You come into closer touch with your spiritual and emotional renewal needs now, and you might find that you're doing a lot for others, usually quite voluntarily. Large decisions may be deferred to a later date. While there can be times that you feel “in limbo, ” you can choose to take full advantage of this period for extra rest, and for learning to love your privacy and “alone time” with yourself. In fact, you might very well enjoy your own company! You're embarking upon a very fortunate trend for your family life and private world.

See also 2018Sagittarius Preview Horoscope. See also detailed 2018Yearly Horoscope for Sagittarius.

stenbocken

Career matters are peaking for you in 2017, dear Capricorn. There can be promotions or some form of pleasant culmination in your professional or public life. A positive attitude towards work brings great rewards, as does the expression of integrity and honesty. Your professional manner is more friendly, likable, and charming this year. People in high positions look upon you especially favorably.

For many years now, you've been rediscovering yourself from the inside out, and ultimately learning that fear is the only thing holding you back in life–you are learning to fear less . There's an internal struggle going on between what you want to be and what you want to achieve, and this struggle is at the root of energy fluctuations this year, as indecision can most certainly affect your drive and energy levels.

However, since December last year, a wonderful influence is with you in which blockages are released, particularly emotional ones and matters related to housing, family, and home life. This is a constructive period when solutions to long-standing problems arrive and help free you from mental pressure.

As well, even with some internal dilemmas regarding where you're heading, your intuition tends to be spot on when it comes to career matters this year. Remember that the more you trust your intuition, the more it becomes available to you. There can be much to love about your career in 2018and this positive attitude brings great rewards. Interesting events occur on the career front that seem almost magical at times. Connections that further your career goals are made and come seemingly out of the blue–at precisely the right moments.

You're likely to find your joy in professional or public avenues this year until October. You're also likely to receive some form of elevation – recognition, promotion, or the like. Some of you will be discovering your true calling, professionally speaking. What you've learned in 2018can now be applied to your life in more concrete ways. You're likely to be feeling very hopeful when it comes to your work, and this attitude can certainly attract positive circumstances into your life. You simply need to watch for a tendency to take on too much! Although it's a great period for expansion and recognition on a professional level, and you should take advantage of it, choose your projects carefully. Don't take on more than you can handle.

From October forward (and beyond), the focus is on making connections – very positive ones – as well as new ideas. Your job might bring you into contact with new people. With Jupiter expanding your social circle and your desire to plant seeds, so to speak, you simply need to watch for excesses. For example, you might begin so many new projects that you find yourself scattered across them. However, while many of them may not survive, some will, and can benefit you greatly down the road.

Your team spirit is very strong in the last quarter of the year, and you might make wonderful contributions to a group or with associates that you can truly feel proud of. Through groups or friends, you seek a sense of belonging and comfort, and you're likely to find it! This is also a time for new and exciting ideas for future growth and happiness. You are entertaining dreams of where you'd like to go with your life, and while it was your professional life that you were more interested in earlier in 2017, you are more concerned with personal happiness, ideals, and long-term goals from October forward. There can be a cause that you work towards enthusiastically, and business income is likely to increase.

Looking to the past for the purpose of preparing more appropriately for the future is good, but wallowing in regrets and focusing on mistakes won't help you in the least. Be realistic, make corrections, and move forward one step at a time. Many Capricorns are refining and altering their belief system this year, perhaps becoming stricter in their beliefs or spiritual practices. 2018brings an inclination towards profound thought and exploration.

Saturn moves into your sign for a two-and-a-half year stay on December 19th. Saturn brings the need to take care of matters that you've left untied, unfinished, or that you've neglected altogether. The ultimate message here is to mature and to feel more in charge of your life, although you can sometimes feel singled out. Since Saturn is your ruler, you are in your own terms and very much in charge!

See also 2018Capricorn Preview Horoscope. See also detailed 2018Yearly Horoscope for Capricorn.

vattumannen

Most of the year, Jupiter blesses you with the ability to take things in stride as it harmonizes with your own sign, dear Aquarius. You are more intellectually curious this year, and you may have opportunities to travel, study, go abroad, expand your horizons, and meet people from diverse backgrounds. Business dealings, particularly long-distance ones and those involving publicity and promotion, are likely to be profitable in 2017. Life's usual knocks don't seem to upset you as much this year, and a positive attitude keeps things fresh. Certainly, 2018has a nice feel to it for you.

Your curiosity is well known, and in 2018you'll have many opportunities to satisfy it. Much pleasure through higher learning, connecting with people far away or with completely different backgrounds than yours, and a broader scope of experiences is in your stars in 2017. Many of you will travel, and most will enjoy new and exciting adventures. For writers and artists, this is a year in which you're likely to get published or expand your audience.

Career matters, while they might begin rather sluggishly in the first few months of the year, are approaching a very pleasant peak. Building your skills and expanding your reach are very advisable for most of 2018as they will benefit you greatly as you move towards an especially successful period in your life — a trend that begins in October and sticks with you for thirteen months beyond that date.

You may lose patience with people who are too conservative or not as responsive and open as you, and some friendships are likely to face tests this year. The process may not always be pleasant, but in the end, you will be sorting out who is a genuine and who is a fairweather friend. Interestingly, you will find that as one door shuts, another seems to open magically. You are also called upon to come up with more solid plans for your future–not something that you typically like to do, but you will find it worthwhile and, ultimately, comforting.

Horoskopkarriär 2017

Friendships taken on this year tend to be serious in quality – you might make friends through business, or you could be attracted to friends who are mature or who could teach you something important. There can be some slimming down in this area of life. Tests can weaken or break some friendships, but good ones strengthen. Your long-term goals mature further in 2017. You are thinking far into the future, and practicality is a huge consideration – in fact, it's a much bigger factor than usual. Marrying your vision with a realistic plan and you have a very winning combination.

2018brings rewards as your spirited attitude and competent manner get attention. An influence with you until October stimulates an attitude that attracts warm energy into your life. Your view of life is broad, and even panoramic. You are setting your sights high. Do not ignore opportunities to further your education and experience – you'll use the lessons you learn from them to take better advantage of Jupiter's transit of your career sector beginning in October, which can bring more chances of promotion, a better position, or simply more enjoyment and fulfillment from your job. It's not wise to rest on your laurels or to take on too many new responsibilities, as much as you feel equipped to do so. However, this is an excellent time for reaching a little higher than usual and making a stronger impact. You are approaching a career peak of sorts.

In the last quarter of 2017, you are likely to enjoy some form of promotion, positive exposure, or career recognition. You are learning to “own” what you do, and you're liable to feel more comfortable in a position of authority. You may take on a managerial position. Människor på höga platser tar en glans åt dig.

Struggles between clinging to the tried and true and embracing the new become part of the past this year as your ruler, Uranus, forms a healthy trine aspect with Saturn. Finding the right balance between tradition and progress is within your reach in 2017. In 2018and 2018, relationship statuses are likely to change. As well, you're being urged by the cosmos to make contact and to try not to fall back on an independent stance. Cooperate, negotiate, and enjoy the benefits these bring. You'll find that partnering up brings wonderful benefits to your life this year and next!

See also: 2018Aquarius Preview Horoscope. See also detailed 2018Yearly Horoscope for Aquarius.

fiskarna

The year ahead is one of increased intimacy and self-understanding, dear Pisces. While you may feel that you come into your own more towards the end of 2017, the year is excellent for inner growth and improved attention to work, responsibilities, and resources.

Money from others or outside sources is much improved this year, whether it's through loans, refunds, tax rebates, or the like. Non-tangible support is also abundant–assistance from others comes more readily than usual. If you are looking for support, especially financial, this is a good year for doing so. Sexuality and intimacy are enhanced this year as you discover new depths of experience. Sexuella möjligheter kommer sannolikt att bli överflödiga, eller så blir ditt fokus på en partner mer expansivt, varmt och intimt.

Work, however, brings increased demands this year. Significant projects may come to fruition in 2017, and this can be a time for reaping their rewards, but there can be some disappointment now if you haven't achieved what you wanted to accomplish. Otherwise, you might enjoy great successes and advancements. You are more accountable for what you have and haven't done, and particularly aware of your social standing. Circumstances conspire to remind you of the importance of structure, responsibility, and reputation in your life. It's time to realign your goals with what's inside. Many of you will be making changes such that your career path better reflects the principles closest to your heart.

And, while there can be continued hard work this year, it feels more purposeful in 2017, and you can enjoy some of the benefits now, not only down the road. You may have felt you've been working at cross purposes with other life departments in 2016, but this year, things seem to come together better, and there's no better motivator than when you see some positive results. At the tail-end of 2017, pressure on performance eases tremendously. There may be a new job or improved working position that better suits your talents, ideas, and schedules for many of you.

Financially speaking, you are moving towards a more active, slightly more risk-taking approach to making money. However, you are better able to combine your conservative approach to career and more innovative approach to money quite eloquently in 2017, making it work for you . You are practical yet creative and ready to make necessary changes to improve your life, and this is a winning combination. The second week of May and the first week of June are especially powerful for money matters.

The year begins with an alignment of Mars and Neptune, your ruler, in your sign, and this imprints the year with more personal magnetism and allure for you. People are drawn to your magical qualities this year. The final eclipse in a set occurring in your sign takes place in February, giving you a real boost towards independence, confidence, and remaking your image more authentically and beneficially. This is a nudge towards expressing yourself more confidently. You're also beginning a new cycle this year in which you're challenged to get to a better work-life balance. There is less pressure on finding or improving close relationships and more easy enjoyment of the people in your life.

From March to mid-April is a period of reassessments of your emotional needs, love life, and money situation. This is a period for looking back before you move forward. Taking decision-making slowly may be necessary, or it comes naturally now as you may be in a state of limbo. Some misunderstandings and delays are possible now, but you come out of the period seeing your needs and people in your life with new eyes, and better off for it. You're particularly confident and ready to pursue your heart's desire from mid-June to mid-July, although there can be some confusion surrounding the level of a relationship or you could be feeling torn about your feelings for someone. October is excellent for committed relationships.

From October forward, you are in a favorable yearlong cycle that boosts your coping skills and pulls you out of yourself as you explore the world more confidently. Consider beefing up your education, writing about your experiences, or possibly expanding your experiences through travel. Your spirit is quite adventuresome. You can enjoy a more positive, forward-looking outlook on life. Less concern about problems that typically would have you worrying is likely during this cycle. Du förtjänar det!

You also benefit from a new influence in your life that sticks with you and realizes its full potential in 2018, but that begins near the end of 2017. People you meet or experiences now open your perspective wide, and there is a sense of opening up to greater faith and confidence. You have stronger desires to grow, learn, travel, and improve, as well as opportunities to match. There is less of a material approach to your life as your goals incorporate more intangible, spiritual, and humanitarian interests. There can be good experiences through teachers and teaching.

See also 2018Pisces Preview Horoscope. See also detailed 2018Yearly Horoscope for Pisces.


Presenterad på Cafe Astrology:

Klicka för årliga prognoser

See also our detailed Monthly Horoscopes, Yearly Horoscopes, our 2018Preview Horoscopes, and our Daily Horoscopes.


Mer att utforska på Cafe Astrology:

  • Cafe Astrology Home
  • Artiklar: Lär astrologi
  • The Astrology of Love & Sex
  • Kompatibilitet
  • Rekommenderade astrologiböcker
  • Bästa tider för affärsframgång, lycka och romantik och sexualitet
  • Webbplatsindex